PLA PARCIAL ÀREA 9-A | La Vall d'uixo

PLA PARCIAL ÀREA 9-A

Adaptades a la Modificació Puntual núm. 4 del Pla Parcial de l'Àrea 9-A, aprovades definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de juny del 2014, i publicades en el BOP núm. 80 de 3 de juliol del 2014

NORMES URBANÍSTIQUES

 

PLA P-11 APROFITAMENT LUCRATIU

ESTUDI DE DETALL DE LA MANZANA EDA-M6 DEL PLÀ PARCIAL SECTOR 9-A

ESTUDI DE DETALL

P01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

P02  PLANEJAMENT VIGENT

P03  ORDENACIÓ

P04  AXONOMETRIA

P05  IMPLANTACIÓ

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal