Oposicions | La Vall d'uixo

Oposicions

CONVOCATÒRIA PER A CREAR UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, per concurs-oposició. Publicat anunci en el BOP núm. 10 de 24 de gener de 2017.

El programa de l'ANEX II de les bases serà el mateix per al primer i segon exercici.

BASES 

DECRET APROVACIÓ BASES

INSTÀNCIA

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: del 25 de gener al  08 de febrer de 2017, inclosos.

LLISTA  ADMESOS I EXCLOSOS I DATA PRIMER EXERCICI

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

OBERTURA DE SOBRES: DIA 06/06/2017 A LES 10:00 HORES EN EL SALÓ DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

RESULTAT PRIMER EXERCICI

CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS

LECTURA SEGON EXERCICI, HORARIS.

RESULTAT SEGON EXERCICI

______________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA PER A CREAR UNA BORSA DE TREBALL DE CUINER/A EN EL LLAR SAGRADA FAMÍLIA, per concurs-oposició. Publicat anunci en el BOP núm. 11 de 26 de gener de 2017.

BASES 

DECRET APROVACIÓ BASES

INSTÀNCIA

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: del 27 de gener al 10 de febrer de 2017, inclosos.

LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS I DATA PRIMER EXERCICI

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS

CONVOCATÒRIA LECTURA PRIMER EXERCICI

RESULTAT PRIMER EXERCICI

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS

CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

RESULTAT SEGON EXERCICI

DECRET RECTIFICACIÓ ERRADA BASES

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS SEGON EXERCICI

PRESENTACIÓ MÈRITS

RESULTATS FASE DE CONCURS

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS I RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ
______________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA PER A CREAR UNA BORSA DE TREBALL COMPLEMENTARIA DE TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, per oposició lliure. Publicat anunci en el BOP núm. 20 de 16 de febrer de 2017.

BASES

DECRET APROVACIÓ BASES

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: del 17 de febrer al 09 de març de 2017, inclosos

PAGAMENT TAXA: mitjançant carta de pagament generant l'imprés en l'enllaç següent, http://www.lavallduixo.es/pagos  o presencialment en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Pl. del Centre núm. 1, oficina d'atenció ciutadana, telèfon de consulta 964690184.

ANUNCI RECTIFICACIÓ BASES

LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS I DATA PRIMER EXERCICI

RECTIFICACIO ERRADA LLISTA ADMESOS

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA REALIZACIÓ PRIMER EXERCICI

RESULTAT PRIMER EXERCICI I DATA OBERTURA SOBRES

RESULTAT PRIMER EXERCICI DESPRÉS D'OBRIR ELS SOBRES  I DATA SEGON EXERCICI

RESULTAT SEGON EXERCICI I DATA OBERTURA SOBRES

RESULTAT SEGON EXERCICI DESPRÉS D'OBRIR ELS SOBRES

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS I PROPOSTA CONSTITUCIÓ BORSA

_______________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA PER A CREAR UNA BORSA DE TREBALL D'AJUDANT DE BIBLIOTECA, per concurs-oposició. Publicat anunci en el BOP núm. 20 de 16 de febrer de 2017.

BASES

DECRET APROVACIÓ BASES

DECRET RECTIFICACIÓ ERRADA BASES

INSTÀNCIA

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: del 17 de febrer al 03 de març de 2017, inclosos.

PAGAMENT TAXA: mitjançant carta de pagament generant l'imprés en l'enllaç següent, http://www.lavallduixo.es/pagos  o presencialment en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Pl. del Centre núm. 1, oficina d'atenció ciutadana, telèfon de consulta 964690184.

LLISTA D'ADMESOS I DATA PRIMER EXERCICI

RECTIFICACIÓ ERRADA LLISTA

PLANTILLA RESPOSTES PRIMER EXERCICI

RESULTAT PRIMER EXERCICI

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS

PLANTILLA RESPOSTES SEGON EXERCICI

RESULTAT SEGON EXERCICI

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS

PROPOSTA CONSTITUCIÓ BORSA

_______________________________________________________________________________________
 

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A D' IGUALTAT I FORMACIÓ BORSA DE TREBALL per concurs-oposició. Publicat anunci en el BOP núm. 27 de 4 març de 2017.

BASES 

DECRET APROVACIÓ BASES

INSTÀNCIA

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: del 5 de març al  14 de març de 2017, inclosos.

 PAGAMENT TAXA: mitjançant carta de pagament generant l'imprés en l'enllaç següent, http://www.lavallduixo.es/pagos  o presencialment en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Pl. del Centre núm. 1, oficina d'atenció ciutadana, telèfon de consulta 964690184.

LLISTA ADMESOS  I DATA PRIMER EXERCICI

RESULTAT PRIMER EXERCICI I PRESENTACIÓ MÈRITS CONCURS

RESULTAT FASE DE CONCURS I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

RESULTAT FINAL

CORRECCIÓ ERRADA

_______________________________________________________________________________________
 

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC I FORMACIÓ BORSA DE TREBALL per oposició lliure. Publicat anunci en el BOP núm. 27 de 4 març de 2017.

BASES 

DECRET APROVACIÓ BASES

INSTÀNCIA

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: del 5 de març al  14 de març de 2017, inclosos.

 PAGAMENT TAXA: mitjançant carta de pagament generant l'imprés en l'enllaç següent, http://www.lavallduixo.es/pagos  o presencialment en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Pl. del Centre núm. 1, oficina d'atenció ciutadana, telèfon de consulta 964690184.

LLISTA ADMESOS I DATA PRIMER EXERCICI

OBERTURA DE SOBRES DIA 27/04/2017 A LES 12:00 HORES EN EL SALÓ DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

RESULTAT PRIMER EXERCICI

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS

CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

RESULTAT SEGON EXERCICI I DATA OBERTURA SOBRES

RESULTAT SEGON EXERCICI DESPRÉS D'OBRIR ELS SOBRES

RESULTAT FINAL

_______________________________________________________________________________________
 

CONVOCATÒRIA PER A CREAR UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL, per concurs-oposició. Publicat anunci en el BOP núm. 64 de 30 de maig de 2017.

BASES 

DECRET APROVACIÓ BASES

INSTÀNCIA

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: del 31 maig al 9 de juny  2017, inclosos

PAGAMENT TAXA: mitjançant carta de pagament generant l'imprés en l'enllaç següent, http://www.lavallduixo.es/pagos  o presencialment en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Pl. del Centre núm. 1, oficina d'atenció ciutadana, telèfon de consulta 964690184.

________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UNA PLAÇA EN PROPIETAT D'INSPECTOR DE POLICIA LOCAL, PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA. Publicat anunci bases en el BOP núm. 60, de 20 de maig de 2017 i convocatòria en el BOE núm. 145, de 19 de juny de 2017.

BASES

DECRET APROVACIO BASES

PAGAMENT TAXA: mitjançant carta de pagament generant l'imprés en l'enllaç següent, http://www.lavallduixo.es/pagos  o presencialment en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Pl. del Centre núm. 1, oficina d'atenció ciutadana, telèfon de consulta 964690184.

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: del 20 de juny al 17 de juliol de 2017

________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A MITJÀ ADMINISTRACIÓ GENERAL I FORMACIÓ BORSA DE TREBALL per oposició lliure. Publicat anunci en el BOP núm. 76 de 27 de juny de 2017.

BASES

DECRET APROVACIÓ BASES

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: del 28 de juny al 11 de juliol de 2017, inclosos

PAGAMENT TAXA: mitjançant carta de pagament generant l'imprés en l'enllaç següent,http://www.lavallduixo.es/pagos  o presencialment en l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Pl. del Centre núm. 1, oficina d'atenció ciutadana, telèfon de consulta 964690184.

 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Site developed with Drupal