Normativa Mercats i Sol·licituds | La Vall d'uixo

Normativa Mercats i Sol·licituds

Consulta pública prèvia. Modificació Ordenança Venda no Sedentària

Pel present anunci es fa públic que conforme l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques figura en la web municipal de l'Ajuntament de La Vall d'Uixó, la memòria de participació ciutadana en el procediment de modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de la Venda no Sedentària de l'Excm. Ajuntament de La Vall d'Uixó: Consulta Pública Prèvia.

 

Tot això perquè qualsevol interessat puga consultar la dita memòria i manifestar la seua opinió.

 

Per a més informació punxe ací

Modificació provisional Ordenança Venda no Sedentària

Normativa aplicable a l'activitat comercial

 

El sector comercial està regulat per diversos normes específiques que tracten temes de funcionament diari del comerç, tant pel es referix a horaris, festius hàbils o grans superfícies, com a situacions temporals de vendes especials (rebaixes, liquidacions...). L'activitat comercial està afectada per les normes europees, per les decisions preses a nivell estatal, Comunitat Autónoma i Ajuntament de la localitat.

 

Des de l'Agència AFIC de la Vall d'Uixó s'ionforma els comerciants de la normativa aplicable a cada cas, tant a través de la present web com atenent a les consultes personalitzats que es fan arribar a l'Agència de Foment de les Iniciatives Comercials (AFIC) o l'Antena Local de la Cambra de Comerç.

 

Ordenances i taxes municipals afectes l'activitat comercial:

Ordenances i Tràmits del mercat no sedentari:

Termini de presentació de sol·licituds del mercat del divendres, del 01 al 31 de decembre de 2016, inclosos. TERMINI TANCAT

Sol·licitud per a la venda no sedentària en el terme municipal de la Vall d'Uixó, mercat dels divendres.

Documentació necessària:

-Fotocòpia DNI del sol·licitant, o en cas de persona jurídica NIF i DNI de les persones que assitiran en l'exercici de la venda.

-Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat, en el que manifesta sota la seua responsabilitat que complix amb els requisits establits en al normativa vigent, de conformitat amb el disposat en el Decret 65/2012 de 20 d'abril del Consell, pel que es regula la venda no sedentària.

-Document de domiciliació bancària.

-Declaració de mèrits als efectes de baremació de l'article 24 de l'Ordenança de venda no sedentària (document original o còpia compulsada).

-En el punt h) del barem es deurà aportar factures on s'estableixca l'origen i la traçabilitat dels articles a la venda.

-El procediment de selecció està establert en l'article 21 de l'ordenança municipal reguladora de la venda no sedentaria.

-Si es necessita compulsar documentació, previa presentació d'originals, es por passar per la Regidoría de la Ciutat Activa situada en l'Avinguda Jaume I, 34 de la Vall d'Uixó.

L'adjudicació de llocs de venda no sedentària (mercat divendres) es portarà a terme el próxim 17 de febrer a les 11:00 hores en la Biblioteca Municipal. Els sol·licitants hauràn de presentar el DNI per poder accedir a l'adjudicació, podent portar un acompanyant que haurà de presentar també el seu DNI.

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Site developed with Drupal