Neteja i Residus | La Vall d'uixo

Neteja i Residus

NETEJA VIÀRIA

La Neteja viària es realitza diàriament d'acord amb els següents horaris:

- De Dilluns a Dijous: des de les 7:00h fins a les 13:00h

- Divendres: des de les 07:00h fins a les 12:00h i des de les 15:00h fins a les 17:00h (Neteja Mercat dels divendres)

- Dissabtes: Des de les 7:00h fins a les 13:00h

- Servici de guàrdia diumenges i festius: des de les 07:00 fins a les 13:00h.

- Servici de repàs en horari de vesprada: s'encarrega de repassar les zones de major trànsit des de les 14:00h fins a les 20:00h.

La població queda dividida en zones d'actuació i cada zona es neteja dos vegades per setmana. Les zones de major trànsit, avinguts i carrers principals, es netegen diàriament i es repassen en horari de vesprada.

Així mateix, es cobrix la neteja de festes i esdeveniments que es van realitzant durant l'any en la totalitat de la població, elaborant-se un planning d'actuació d'acord amb les necessitats que ens marquen els organitzadors dels mateixos.

 

ARREPLEGA DE RESIDUS ORGÀNICS

L'arreplega de residus orgànics es realitza diàriament a partir de les 22:00h. (A excepció dels dies 5 de gener i 24 i 31 de desembre que no hi ha arreplega). En els poolígonos industrials i en el barri de Carmaday, l'arreplega es realitza en horari de matí de dilluns a dissabte.

Els contenidors es llaven ben sovint una vegada al mes a l'hivern i dos vegades per mes a l'estiu. Encara així, hem de ser cuidadosos per a mantindre nets i en condicions. Per a això els residus orgànics, han de ser depositats en els contenidors verds amb tapa, sempre en bosses tancades. Mai han d'abocar-se ni líquids ni residus, directament als contenidors. Tampoc poden depositar-se restes procedents de fogates, estufes de llenya, ximeneres, etc. Les cendres són susceptibles d'agarrar foc al contacte amb altres materials.

Els contenidors ubicats en els nostres carrers són d'ús públic, i com a usuaris dels mateixos hem de tractar de minimitzar els perjuís que la seua ubicació, per proximitat, poguera suposar els nostres veïns. Per a això, hem de respectar les normes d'utilització, així com els horaris establits per a depositar els nostres residus, que són els següents:

A l'Estiu: A partir de les 21:00h.

A l'hivern: A partir de les 20:00h.

 

ARREPLEGA SELECTIVA

El respecte pel Medi Ambient és tasca de tots, per la qual cosa, invitem a la ciutadania de La Vall d'Uixó que s'implique en la labor del reciclatge de certs tipus de residus, facilitant per a això els contenidors d'arreplega selectiva ubicats en tot el municipi.

PAPER I CARTÓ: Han de depositar-se en els contenidors blaus. El buidatge d'estos contenidors es realitza els DIMARTS i els DIVENDRES.

ENVASOS, TETRA-BRICKS, LLANDES: En els contenidors grocs. El buidatge de realitza els DILLUNS i els DIJOUS.

VIDRES: Utilitza els iglús de color verd. El buidatge d'estos contenidors ho té assignat una empresa aliena a SECOPSA, i es retiren sovint segons les necessitats cada punt d'arreplega.

ARREPLEGA DE VOLUMINOSOS

Opció 1: ECOPARC

Amb la posada en marxa de l'Ecoparc situat el Polígon Belcaire les necessitats desfer-nos de qualsevol trasto vell i/o inservible queden cobertes. Fins allí es pot dirigir qualsevol particular i se li informarà del lloc on pot depositar els seus residus.

HORARI DE L'ECOPARC:

- De dimarts a dissabte: de 8.30h a 18:00h- Diumenges i festius: de 8:30h a 13:30h

- Dilluns: tancat

 

Entre altres, han quedat instal·lats contenidors per a:

- Ferralles i metalls
- Runes

- Fusta i Mobles vells
- Plàstics
- Electrodomèstics (també els que contenen fluids refrigerants CFCs, HCFCs, HFCs)
- Vidre
- Paper i Cartó
- Envasos lleugers
- Tèxtils i Pells
- Tubs i llums
- Olis minerals i vegetals
- Piles alcalines i de botó
- Bateries
- Cables de coure
- Pintures i vernissos
- Medicaments caducats
- Radiografies

Opció 2. Arreplega mensual en els contenidors

A fi d'evitar els depòsits incontrolats de voluminosos i trastos, tant en els nostres carrers com en el terme municipal, hi ha el servici d'arreplega de voluminosos MENSUAL. Tots els PRIMERS DILLUNS DE CADA MES, a partir de les 21:00h, es podran depositar junt amb el nostre contenidor més pròxim, els trastos de què es vullguen desfer. A partir del dimarts al matí, seran retirats.

Opció 3. Arreplega domiciliària

Existix també un servici d'arreplega domiciliària de voluminosos. Es realitza de dimarts a dissabtes en horaris de matí a excepció de la primera setmana del mes (al ser l'arreplega general en els contenidors, no s'agafen avisos a domicili).

El servici s'ha de sol·licitar prèviament a través del telèfon 964 69 02 47, generalment amb un dia d'antelació sol ser suficient per a concertar la retirada dels voluminosos. Este servici és gratuït i únicament es requerix que els elements a retirar siguen depositats en la porta del domicili del sol·licitant (no dins de garatges, jardins, reixats… ) i es limita el servici a 6 voluminosos per domicili i dia.

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ:

Servici d'atenció al cudadano personalitzat de 9:00 a 14:00
En Av Jaume I, 21
12600 La Vall d'Uixó
Telèfon i Fax: 964 690247

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal