Contracte Seveis | La Vall d'uixo

Contracte Seveis

EXHIBICIONS CINEMATOGRÀFIQUES EN EL TEATRE MUNICIPAL CARMEN TUR DEL EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ. TARDOR 2015-PRIMAVERA 2016

Procediment:  Obert

Núm. Expt.:  13/15

Data publicació BOP:  

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data Adjudicació Provisional:  

Adjudicatari Provisional:  

Data d'Adjudicació Definitiva:  

Formalització del contracte: 

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Plec de Prescripcions Tècniques

Plec de Condicions economico-administratives

Acord aprovació expedient

Anunci

 

GESTIÓ DEL SERVICI PÚBLIC DE LA PISCINA DESCOBERTA I INSTAL.LACIONS ANNEXES DEL RESTAURANT I CAFETERIA EN EL PARATGE SANT JOSEP

Procediment:  Obert

Núm. Expt:  7/13

Data publicació BOP:  8 de febrer del 2014

Òrgan de Contractació:  Ple Municipal

Data Adjudicació Provisional:  30 d'abril del 2014

Adjudicatari Provisional:  FORMULA RIU 2014, S.L.

Data Adjudicació Definitiva:  28 de maig del 2014

Formalització del contracte:  7 de juliol del 2014

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Plec de Prescipcions Tècniques

Plec de Condicions Econòmiques

Acord aprovació adjudicació definitiva

 

Nota:  L'obertura dels sobres que contenen la documentació constitutiva de la proposició econòmica, tindrà lloc divendres que ve 4 d'abril del 2014, a les 12:00 hores en la Gerència de Serveis Territorials

 

MANTENIMENT I CONTROL DE FUNCIONAMENT A QUÈ HAN DE SOTMETRE'S TOTS ELS APARELLS EXTINTORS PORTÀTILS I LA RESTA D'INSTAL.LACIONS I MITJANS EXISTENTS PER A COMBATRE QUALSEVOL CONAT D'INCENDI QUE POGUERA PRODUIR-SE EN ELS COL.LEGIS PÚBLICS, EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I VEHICLES DE QUÈ ÉS TITULAR L'EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ

Procediment:  Obert

Núm. Expt:  15/13

Data publicació BOP:  15 de febrer del 2014

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data Adjudicació Provisional:  31 de març del 2014

Adjudicatari Provisional:  IMESAPI, S.A.

Data Adjudicació Definitiva:  12 de maig de 2014

Formalització del contracte: 15 de maig de 2014

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Plec de Prescripcions Tècniques

Plec de Condicions Econòmiques

Acord aprovació declaració d'oferta més avantatjosa

Acord adjudicació definitiva

Nota:  L'obertura dels SOBRES Núm. 3 que contenen la "Proposició Econòmica", tindrà lloc divendres que ve dia 21 de març del 2014, a les 12:00 hores en la Gerència de Serveis Territorials, sita en Av Jaume I, 23

 

MANTENIMENT DE LES APLICACIONS CORPORATIVES DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ DURANT L'EXERCICI 2015

Procediment:  Negociat

Núm. Expt.:  11/15

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data Adjudicació Provisional:  3 d'agost de 2015

Adjudicatari Provisional:  T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.

Data Adjudicación Definitiva:  7 d'agost de 2015

Formalització del contracte:  

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

1.- Acord aprovació Declaració oferta econòmicament més avantatjosa

2.-  Acord adjudicació

 

CAFETERÍA DE LA TERMINAL D'AUTOBUSOS DEL MUNICIPI DE LA VALL D'UIXÓ

Procediment:  Obert

Núm. Expt.: 6/14

Data publicació BOP:  29 de maig de 2014

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data Adjudicació Provisional:  14 de juliol de 2014

Adjudicatari Provisional: JOSEFINA ROIG BADENES

Data Adjudicació Definitiva: 4 d'agost de 2014

Formalització del contracte: 19 d'agost de 2014

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

1. Plec de Prescripcions Tècniques

2. Plec de Condicions Econòmiques

3. Anunci

4. Acord aprovació Declaració oferta econòmicament més avantatjosa

5.  Acord aprovació adjudicació

CONTROL AMBIENTAL PER MITJÀ DE LES INFRAESTRUCTURES EXECUTADES EN L'ABOCADOR CLAUSURAT DE GARRUT UBICAT AL TERME MUNICIPAL DE LA VALL D'UIXÓ

Procediment:  OBERT

Nº Expt:  C.17/14

Data publicació BOP:  29 de novembre de 2014

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local

Data d'adjudicació provisional: 9 de febrer de 2015

Adjudicatari Provisional:  APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Data d'adjudicació definitiva: 9 de març de 2015

Formalització del contracte: 11 de març de 2015

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Plec de Prescripcions Tècniques

Plec de Condicions Econòmiques

Anunci

Acord Declaració oferta econòmica més avantatjosa

Acord adjudicació contracte

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INTEGRAL DE L'AUDITORI DE LA VALL D'UIXÓ

Procediment:  OBERT

Nº Expt:  C.1/13

Data publicació BOP:

Òrgan de Contractació:  Ple Municipal

Data d'adjudicació provisional: 25 de febrer de 2015

Adjudicatari Provisional: OLYMPIA METROPOLITANA, S.A.

Data d'adjudicació definitiva: 17 de març de 2015

Formalització del contracte:  24 de març de 2015

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Plec de Prescripcions Tècnicques

Plec de Condicions Econòmiques

Anunci

Acta d'obertura sobre núm. 1 sessió de 5 de gener de 2015

Acta d'obertura sobre núm. 1 sessió de 13 de gener de 2015

Acta d'obertura sobre núm. 2 sessió de 19 de gener de 2015

Acta d'obertura sobre núm. 3 sessió de 9 de febrer de 2015

Acta d'obertura final sessió de 16 de febrer de 2015

*Nota:  La Mesa de Contractació tornará a reunir-se el proper dilluns 19 de gener de 2015, a les 12:00 hores a la Gerència de Serveis Territorials

*Nota:  L'obertura dels SOBRES NÚM. 3, que contenen la "Proposició Econòmica", tindrá lloc dilluns que ve dia 9 de febrer de 2015, a les 12:00 hores en la Gerència de Serveis Territorials, sita en Avda. Jaume I, 23.

*Nota:  La Mesa de Contractació tornará a reunir-se el proper dilluns 16 de febrer de 2015, a les 12:00 hores a la Gerència de Serveis Territorials.

Acord aprovació contracte

ASSISTÈNCIA JURÍDICA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ DURANT L'EXERCICI 2015

Núm. Expt:  C.16/14

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data Adjudicació Provisional:  9 de febrer de 2015

Adjudicatari Provisional:  SERVICIOS JURÍDICOS ESPARZA PRATS, S.L.

Data Adjudicació Definitiva: 2 de març de 2015

Formalització del contracte: 3 de març de 2015

INFORMACIÓ ASSOCIADA:

Plec de Prescripcions Tècniques

Plec de Condicions Econòmiques

Acord aprovació declaració d'oferta econòmicament més avantatjosa

 

TREBALLS D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEPENDENTS DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ

Procediment:  OBERT

Núm. Expt: C.1/15

Data B.O.P.: 19 de març de 2015

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  18 de maig de 2015

Adjudicatari provisional:  IMESAPI, S.A.

Data adjudicació definitiva:  8 de juny de 2015

Formalització del contratacte

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques

2.-  Plec de Condicions Econòmiques

3.-  Anunci

4,-  Acta d'obertura sobres núm. 1 y 2

5.-  Acord aprovació declaració oferta econòmicament més avantatjosa

6.-  Acord aprovació adjudicació

ARREPLEGADA DE RESIDUS DE PODA DE CÍTRICS I EL SEU TRASLLAT A LA PLANTA PILOT  A IMPLEMENTAR-SE D'ACORD AL PROJECTE EUROPEU LÍNIA LIFE:  CITRIC WASTE INTEGRATED MANAGEMENT

Procediment:  NEGOCIAT

Nº Expt:  C.3/15

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  11 de maig de 2015

Adjudicatari Provisional:  COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO VALL DE UXÓ, SDAD COOP. V.

Data adjudicació definitiva: 8 de juny de 2015

Formalització del contracte:

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de prescripcions tècniques

2.-  Plec de condicions econòmiques

3.-  Acord aprovació declaració oferta econòmicament més avantatjosa

4.-  Acord aprovació adjudicació

PRESTACIÓ DE SEVEIS POSTALS

Procediment:  NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Nª Expt:  C.6/16

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  07 de març de 2016

Adjudicatari Provisional:  SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.

Data adjudicació definitiva:  18 d'abril de 2016

Formalització del contracte: 27 d'abril de 2016

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 16 de febrer de 2016

2.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 16 de febrer de 2016

2.-  Aprovació de l'expedient contratactació Publicat 16 de febrer de 2016

3.-  Aprovació declaració de lferta econòmicament més avantatjosa.  Publicat 8 de març de 2016

4.-  Aprovació adjudicació definitiva.  Publicat el 20 d'abril de 2016

5.-  Formalització del contracte.  Publicat el 3 de maig de 2016

AUDITORIA EN SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

Procediment:  OBERT

Nª Expt:  C.3/16

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  11 d'abril de 2016

Adjudicatari Provisional: FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L.

Data adjudicació definitiva:

Formalització del contracte:

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 9 de febrer de 2016

2.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 9 de febrer de 2016

3.-  Aprovació de l'expedient contratactació Publicat 9 de febrer de 2016

4.-  Anunci Publicat 9 de febrer de 2016

5.-  Publicació en el BOP Publicat 16 de febrer de 2016

6.-  Acta d'obertura dels sobres núm. 1 y núm. 2.  Publicat el 10 de març de 2016

7.-  Acta d'obertura del sobre núm 3.  Publicat el 22 de maç de 2016

8.-  Acta d'ajudicació provisional.  Publicat el 31 de març de 2016

9.-  Acord declaració oferta econòmicament més avantatjosa.  Publicat el 26 d'abril de 2016

ARREPLEGA I GESTIÓ TÈXTILS I ROBA USADA EN EL MUNICIPI DE LA VALL D'UIXO 

Procediment:  OBERT

Nª Expt:  C.4/16

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  9 de mayo de 2016

Adjudicatari Provisional: RECIPLANA RECUPERACIONS 2010, S.L.

Data adjudicació definitiva: 4 de juliol de 2016

Formalització del contracte: 5 de juliol de 2016

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 9 de febrer de 2016

2.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 9 de febrer de 2016

3.-  Aprovació de l'expedient contratactació Publicat 9 de febrer de 2016

4.-  Anunci Publicat 9 de febrer de 2016

5.-  Publicació en el BOP Publicat 16 de febrer de 2016

6.-  Acta d'obertura dels sobres núm. 1   Publicat el 10 de març de 2016

*  Nota:  La Mesa de Contractació es reunirà per a comprovar la documentació requerida en la sessió d'obertura dels sobres núm. 1 i núm. 2 que tindrà lloc dijous que ve dia 17 de març del 2016, a les 12:00 hores en el Servici d'Urbanisme, Contractació i Béns siti en Av. Jaume I, 23.

7.-  Acta d'obertura del sobre núm. 2.  Publicat el 17 de marzo de 2016

8.-  Acta d'adjudicació.  Publicat el 2 de maig de 2016

9.-  Acord Declaració oferta econòmicament més avantatjosa.  Publicat el 9 de maig de 2016

10.-  Acord adjudicació definitiva.  Publicat el 5 de juliol de 2016

TRANSPORT DE RESIDUS SANITARIS ASSIMILABLES A URBANS GENERATS PER NEFROVALL, S.L.

Procediment:  NEGOCIAT

Nª Expt:  C.9/16

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  FCC ÁMBITO, S.A.U.

Adjudicatari Provisional:  5 d'abril de 2016

Data adjudicació definitiva:

Formalització del contracte:

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 7 de març de 2016

2.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 7 de març de 2016

3.-  Aprovació de l'expedient contratactació Publicat 7 de març de 2016

4.-  Declaració oferta econòmicament més avantatjosa.  Publicat 5 d'abril de 2016

GESTIÓ DE VEHICLES QUE TINGUEN LA CONSIDERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Procediment:  NEGOCIAT

Nª Expt:  C.10/16

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  

Adjudicatari Provisional:

Data adjudicació definitiva:

Formalització del contracte:

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 1 de març de 2016

2.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 1 de març de 2016

3.-  Aprovació de l'expedient contratactació Publicat 1 de març de 2016

4.-  Acord Declaració deserta i Acord rectificació error material.  Publicat el 26 d'abril de 2016

IMPLANTACIÓ DE L'EXPEDIENT ELECTRÒNIC I ADQUISICIÓ D'UNA PLATAFORMA DE GESTIÓ ECONÒMICA

Procediment:  OBERT

Nª Expt:  C.7/16

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  25 d'abril de 2016

Adjudicatari Provisional: T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.

Data adjudicació definitiva: 16 de maig de 2016

Formalització del contracte:

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 1 de març de 2016

2.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 1 de març de 2016

3.-  Aprovació de l'expedient contratactació Publicat 1 de març de 2016

4.-  Anunci BOP.  Publicat 10 de març de 2016

Nota:  La Mesa de Contractació es reunirà dimecres que ve dia 6 d'abril del 2016, a les 12:15 hores, en el Servici d'Urbanisme, Contractació i Béns, als efectes de l'obertura dels sobres núm. 1 "Documentació Administrativa".

5.-  Acta d'Obertura del sobre núm. 1   Publicat el 7 d'abril de 2016

6.-  Acta d'Obertura del sobre núm. 2  Publicat el 19 d'abril de 2016

7.-  Acta d'Obertura del sobre núm. 3.  Publicat el 20 d'abril de 2016

8.-  Declaració oferta econòmicament més avantatjosa.  Publicat el 26 d'abril de 2016

*Nota:  La Mesa de Contractació tornará a reunir-se el proper divendres 13 de maig de 2015, a les 08:30 hores a la Gerència de Serveis Territorials.

9.-  Acord aprobació adjudicació definitiva.  Publicat el 17 de maig de 2016

ASSISTÈNCIA JURÍDICA DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA VALL d'UIXÓ

Procediment:  NEGOCIAT

Nª Expt:  C.8/16

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  

Adjudicatari Provisional:

Data adjudicació definitiva:

Formalització del contracte:

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 1 de març de 2016

2.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 1 de març de 2016

3.-  Aprovació de l'expedient contratactació Publicat 1 de març de 2016

4.-  Declaració oferta econòmicament més avantatjosa.  Publicat 11 d'abril de 2016

GESTIÓ DE VEHICLES QUE TINGUEN LA CONSIDERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Procediment:  NEGOCIAT

Nª Expt:  C.13/16

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  22 d'agost de 2016

Adjudicatari Provisional:  JOSE JAREÑO, S.A.

Data adjudicació definitiva:

Formalització del contracte:

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 26 d'abril  de 2016

2.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 26 d'abril de 2016

3.-  Aprovació de l'expedient contratactació Publicat 26 d'abril de 2016

4.-  Declaració oferta econòmicament més avantatjosa.  Publicat el 5 de setembre de 2016

UNA PÒLISSA QUE COBRISCA LA RESPONSABILITAT CIVIL/PATRIMONIAL DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL d'UIXÓ

Procediment:  NEGOCIAT

Nª Expt:  C.15/16

Òrgan de Contractació:  Junta de Govern Local

Data adjudicació provisional:  10 d'agost de 2016

Adjudicatari Provisional:  ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Data adjudicació definitiva:  19 d'agost de 2016

Formalització del contracte:

INFORMACIÓ ASSOCIADA

1.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 19 de juliol de 2016

2.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 19 de juliol de 2016

3.-  Aprovació de l'expedient contratactació Publicat 19 de juliol de 2016

4.-  Declaració oferta econòmicament més avantatjosa.  Publicat el 5 de setembre de 2016.

5.-  Aprovació adjudicació.  Publicat el 5 de setembre de 2016

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO “SUMINISTRO, SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LA VALL D’UIXÓ”, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1.-  Anunci Modificat Publicat 06 de Març de 2017

2.-  Plec de Prescripcions Tècniques Publicat 06 de Març de 2017

3.-  Plec de Condicions Econòmiques Publicat 06 de Març de 2017

 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Site developed with Drupal