Ajudes Habitatge | La Vall d'uixo

Ajudes Habitatge

Pla  Renhata 2017

 

Ajudes al lloguer per a persones en situació d'emergència social

Les ajudes es podran sol·licitar fins al 31 d'octubre.

El període que cobreixen estàs ajudes és des de gener de 2016 a desembre de 2016 i es podrà subvencionar fins a un 50% de la renda mensual del lloguer amb un màxim de 3.000 euros anuals en funció de la zona territorial.

Els criteris de valoració es regiran per la situació d'emergència social de les unitats de convivència; és a dir, no disposar de recursos o ingressos suficients, que la renda no superi l'1 IPREM, a més de comptar amb l'informe de Serveis Socials que acrediti la situació d'emergència social.

 

Programa d'Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis existents del sector Residencial (ús vivenda i hoteler)

Amb el fi de promoure actuacions integrals que afavorisquen la millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en el parc d'edificis existents del sector residencial, així com complir amb l'article 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l'eficiència energètica, el Ministeri de Industria, Energia i Turisme, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), posa en marxa un programa específic d'ajudes i finançament, dotat amb 125 milions d'euros.

Les actuacions deuran enquadrar-se en una o més de les tipologies següents:

1. Millora de l'eficiència energética de l'envoltant tèrmica

2. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.

3. Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

4. Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Les actuacions objecte d'ajuda deuen millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carbó (kg CO2/m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici. Esta millora de la seua qualificació energètica podrà obtindre's mitjançant la realització d'una tipologia d'actuació o una combinació de diverses.

Més informació i sol·licituds en www.idae.es , programa PAREER.

 

Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.

AJUDES AL LLOGUER DE VIVIENDA 

Estes ajudes van dirigides a famílies amb nivells de renda inferiors als llindars establits, orientades a subvencionar el pagament del lloguer. La quantia de l'ajuda pot arribar fins al 40 % de la renda anual amb el límit màxim de 1.800 euros a l'any. Les ajudes es convocaran de forma anual per als exercicis de 2015 i 2016, i es concediran per períodes de 12 mesos, prorrogables per uns altres 12 mesos fins al 31 de desembre de 2016 com a límit.

ORDRE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases que regulen el Programa d’ajudes al lloguer d’habitatge i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2016.

Guia Resum

AJUDES REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA

ORDRE 5/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de foment de la rehabilitació de l’edificació i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2016.

Guia Resum
 

AJUDES IMPLANTACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DELS EDIFICIS

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2016, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l’exercici 2016 les ajudes per al suport a la implantació de l’informe d’avaluació de l’edifici.

Guia Resum 

 

Per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de La Vall d'Uixó

Adreça: Avda Jaume I, nº 27 – La Vall d'Uixó

Telèfon 964.69.01.37 i 964.69.27.93

e-mail: pnavarro@lavallduixo.es

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Site developed with Drupal