Ajudes Habitatge | La Vall d'uixo

Ajudes Habitatge

Pla  Renhata 2017

 

Programa d'Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis existents del sector Residencial (ús vivenda i hoteler)

Amb el fi de promoure actuacions integrals que afavorisquen la millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en el parc d'edificis existents del sector residencial, així com complir amb l'article 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l'eficiència energètica, el Ministeri de Industria, Energia i Turisme, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), posa en marxa un programa específic d'ajudes i finançament, dotat amb 125 milions d'euros.

Les actuacions deuran enquadrar-se en una o més de les tipologies següents:

1. Millora de l'eficiència energética de l'envoltant tèrmica

2. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.

3. Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

4. Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Les actuacions objecte d'ajuda deuen millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carbó (kg CO2/m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici. Esta millora de la seua qualificació energètica podrà obtindre's mitjançant la realització d'una tipologia d'actuació o una combinació de diverses.

Més informació i sol·licituds en www.idae.es , programa PAREER.

 

Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.

AJUDES AL LLOGUER DE VIVIENDA 2017

La línia d'ajudes per al pagament del lloguer permet obtenir fins al 50% del preu del lloguer, quan es complisquen amb els requisits establits en la convocatòria,
• 40% del preu del lloguer, Pla Estatal Pròrroga anualitat 2017.
• 10% addicional amb càrrec a la GV per a unitats de convivència que es troben
en situacions d'especial vulnerabilitat.

El període màxim de l'ajuda és de 12 mesos, i es podran donar ajudes per als rebuts de lloguer des de l'1 de gener fins al 31 de desembre 2017.

L'ajuda s'ha de demanar en el termini establit.

ORDRE 5/2017, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatges.

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2017, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 les ajudes del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatge.

AJUDES REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA

ORDRE 6/2017, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge,Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria.
 

AJUDES IMPLANTACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DELS EDIFICIS 

ORDRE 7/2017, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de Suport a la Implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis.

 

Per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de La Vall d'Uixó

Adreça: Avda Jaume I, nº 27 – La Vall d'Uixó

Telèfon 964.69.01.37 i 964.69.27.93

e-mail: pnavarro@lavallduixo.es

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal